Nasza Misja

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest konkretną wizją i programem ewangelizacji, skierowanym do osób ochrzczonych, ale nie mających żywej relacji z Jezusem. Obecne są w niej trzy ścisłe ze sobą związane elementy

  • KERYGMA (Dobra Nowina) - ogłaszanie Jezusa, umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, jedynego Mesjasza, Zbawiciela i Pana.
  • KARYZMA (Charyzmat) - głoszenie Dobrej Nowiny w mocy Ducha Świętego.
  • KOINONIA (Wspólnota) - życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie wspólnot w Kościele, jako pełnych zaangażowania, żyjących miłością, ewangelizacyjnych wspólnot uczniów Chrystusa.

Duchowość szkoły

Duchowość Szkoły stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego koniecznością jest otwarcie się na Ducha Św. tak, aby pod Jego działaniem doświadczyć miłości Boga i pozwolić Mu przemieniać swoje życie.

Cel szkoły

Szkoła realizuje swój cel poprzez systematyczną formację osób, które chcą ewangelizować oraz tych, którzy chcą formować nowych ewangelizatorów, tak, aby potrafili w swoim środowisku przekazać Słowo Dobrej Nowiny o Jezusie w prosty i zrozumiały dla każdego sposób poparty osobistym doświadczeniem.

Etapy formacji

  • niezewangelizowany =>zewangelizowany
  • zewangelizowany => ewangelizator
  • ewangelizator => formator ewangelizatorów
  • formator ewangelizatorów => inicjator szkól nowej ewangelizacji
  • inicjator sne => formator inicjatorów sne

Szkoła przygotowuje uczestników do ewangelizacji poprzez udział w teoretyczno - praktycznych kursach. Modlitwa, nauczanie i praktyka stanowią podstawowe elementy szkoły. W ten sposób przekazuje nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie i uczy jak przepowiadać, jak założyć wspólnotę i żyć w niej, jak argumentować prawdy wiary.

Treści kursów są przekazywane w prosty sposób, co daje możliwość ich odtwarzania przez uczestników kursów.

"Ty więc dziecko moje... to co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych" (2 Tym. 2, 1-2).

Kursy prowadzone przez Szkoły Nowej Ewangelizacji odpowiadają na potrzeby pojedynczych osób i konkretnych wspólnot, przy czym kurs Filipa lub inne rekolekcje ewangelizacyjne uwieńczone przyjęciem Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest jednocześnie warunkiem do dalszej formacji pozostałymi kursami:

Kurs Filipa

Czy znasz osobiście Jezusa? A może jest On dla Ciebie postacią historyczną lub kimś odległym, nieobecnym? Jeśli pragniesz poznać Twojego Zbawiciela, Pana, Mesjasza i zaprosić Go do swojego życia, jeśli pragniesz doświadczyć tego wyjątkowego spotkania i przemiany serca, to ten kurs jest adresowany do Ciebie.

Kurs Jana

Jak słuchać Boga? W jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia? Jak stać się Jego przyjacielem? Jak sprawić by relacje ,w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłości i prawdzie? Jak stać się uczniem ,który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On? Ten kurs daje odpowiedź na te jakże istotne pytania i uczy, jak zastosować je w praktyce.

Kurs Pawła

Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli (Por. Dz.4,20) jest przeznaczony właśnie ten kurs.

Kurs Mojżesza

Jak podejmować decyzję, które zmieniają życie? W jaki sposób przewodzić innym, tak by nie ograniczać ich wolności? Jak odkryć to, co jest poza schematami, przyzwyczajeniami, jak otworzyć się na radości i niespodzianki, jakie przynosi nam Bóg? Zobacz jak zrobił to Mojżesz i jak możesz to zrobić właśnie Ty?

Kurs Sekret Pawła

Jaka była wizja pasterska apostoła Pawła? Gdzie leży sekret skuteczności jego działania? Jak sprawić by Słowo Boże biegło nieskrępowane naszymi ograniczeniami? Jak sprawić, by nasze głoszenie i podejmowane dzieła przetrwały dłużej niż nasze życie? Przyjedź i pozwól by Św. Paweł zdradził Ci swój sekret.

Kurs Apollosa

Jak głosić Jezusa współczesnemu światu? W jaki sposób konstruować nauczania, konferencje, tak by osiągały cel –wskazywały na jedynego Zbawiciela każdego człowieka? Jak wykorzystywać nowe metody i środki przekazu podejmując Nową Ewangelizację? Zobacz jak Apollos głosił i stań się jego następcą.

Kurs Miriam

Dlaczego Bóg jest godzien uwielbienia? Jeśli pragniesz oddawać Mu cześć poprzez taniec, śpiew lub grę na instrumentach, pozwól by Miriam (Wj 15,20-21) podzieliła się z Tobą swoimi sekretami dotyczącymi posługi uwielbienia.

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla nas i całej wspólnoty Kościoła? Oto kurs który przynosi odpowiedzi na te pytania.

Kurs Uczniowie z Emaus

Jak czytać Słowo Boże? Czym jest ono dla nas? Jak rozpoznać w naszym życiu Jezusa po łamaniu chleba? Wyrusz razem z dwójką apostołów do Emaus, by Jezus wyjaśnił ci Pisma!

Kurs Biblijna Historia Zbawienia

Jakie jest Twoje miejsce w wielkim planie Boga? Jaki jest Jego zamysł względem człowieka od wieków aż po dzisiejszy dzień? Jak wygląda złota nić przepleciona przez każdy dzień istnienia świata, od jego stworzenia po dzień ostatni? Odkryj piękno historii zbawienia i własne w niej miejsce!

Kurs Jezus w czterech Ewangeliach

Jeżeli szukasz Bożego oblicza, jeśli pragniesz głębiej poznać Jezusa spójrz, jak przepiękny Jego obraz maluje każdy z ewangelistów i odkryj moc Bożego Słowa.

Kurs Wspólnoty

Wprowadzenie w fundamentalne zasady życia we wspólnocie zaangażowanej w misję Kościoła Jak żyć i budować dojrzałą wspólnotę chrześcijańską?

Kurs Tymoteusza

Jak czytać, jak zaznaczać, jak zapamiętywać Słowo Boże? Jak odkryć piękno Biblii? Znajdź odpowiedzi na te pytania razem z Tymoteuszem.

Kurs Kana Galilejska

Kurs ten - skierowany do narzeczonych - odpowiada na pytanie: jak zaprosić Jezusa na nasze wesele i do naszego małżeństwa. Jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Kurs Melchizedek

Wprowadzenie w liturgię, jako spotkanie z Jezusem w znakach. Wprowadzenie w modlitwę liturgiczną Kościoła, w przeżywanie i uczestniczenie w Eucharystii

Czym jest sne?

Jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu". Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

Kontakt

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na :